Monday, February 15, 2016

Tilisiirroista ja vähän muistakin kielikuvista

Tilisiirrossa ei siirry mitään yhdeltä tililtä toiselle. Tämä johtuu siitä ettei pankkitilillä ylipäätään ole mitään mitä voisimme siirtää pois siltä.

Yllä on oikeastaan kaksikin selkeää väitettä, jotka näyttäisi olevan mahdollista kumota osoittamalla että pankkitileillä on jotakin mitä voimme siirtää tililtä toiselle. Eikö niin? Mutta jos on pitäydyttävä siinä mitä voimme havainnoida -- tällainen rajoite on usein koettu hyödylliseksi tieteessä --, niin uskon että väitteideni kumoaminen on jos ei mahdotonta niin ainakin hyvin vaikeaa. Itse ainakaan en ole siihen vielä kyennyt.

Tämä kaikki saattaa kuulostaa semanttiselta kikkailulta tai änkyrämäiseltä filosofoinnilta, mutta tarkoitusperäni ovat rakentavat. Jos haluamme ymmärtää rahan todellista olemusta, niin meidän pitää tutkia kriittisesti sitä käsitteistöä jota käytämme kun puhumme talousasioista ja hylätä ne käsitteet jotka vaikuttavat ongelmallisilta. Tämä on monesti vaikeaa, sillä monet lopulta hylättäväksi tuomittavissa olevat käsitteet -- nämä ovat yleensä käsitteitä jotka eivät lopulta vastaa mitään todellisuuden ilmiötä vaan ovat kielikuvia -- ovat ehtineet saavuttaa aseman jonkinlaisina päivänselvinä faktoina joiden kyseenalaistamista ei nähdä millään tavalla mielekkäänä. Yksi tällainen käsite näyttäisi olevan 'tilisiirto'.

Pankkitilit ovat lopulta vain kirjanpidon tilejä -- ei sen enempää eikä sen vähempää. Kirjanpidon tileille tehdään kirjauksia, ja tilille tehtyjen (kumulatiivisten) kirjausten summaa kutsumme tilin saldoksi. Saldo on siten yhteenlaskun -- tai, katsantokannasta riippuen, yhteen- ja vähennyslaskun -- tulos, eikä se näin ollen ole siirrettävissä tililtä toiselle, vaan se katoaa (vaihtuu joksikin toiseksi) sillä hetkellä kun tilille tehdään uusi kirjaus. Kirjanpidossa puhutaan tavanomaisesti debet- ja kredit-kirjauksista, mutta pankkitilien kohdalla voimme nähdäkseni yhtä hyvin puhua negatiivisista ("miinusmerkkinen") ja positiivisista ("plusmerkkinen") kirjauksista. Debet-kirjaus pienentää (negatiivinen) pankkitilin saldoa ja kredit-kirjaus kasvattaa (positiivinen) pankkitilin saldoa.

Käsitys jonka mukaan pankkitilillä on rahaa tai ylipäätään jotakin konkreettista, kutsumme sitä sitten millä nimellä tahansa (vaikkapa "velkakirja" tai "elektroninen raha"), näyttäisi olevan virheellinen. Tämä virhekäsitys saattaa juontaa juurensa siitä, että näemme pankkien pitävän kirjaa rahan liikkeistä ja kunkin tilinhaltijan hallussa olevasta rahamäärästä hieman samalla tavalla kuin pidämme kirjaa tavaroiden liikkeistä ja hallussamme olevasta tavaramäärästä. Jälkimmäistä kirjanpitoa kutsutaan usein varastokirjanpidoksi. Jos meillä on varasto johon yhden päivän aikana tulee 100 naulaa ja sieltä lähtee 50 naulaa, ja varastossa on päivän päätteeksi 100 naulaa, niin varastokirjanpidon kirjaukset kertovat naulojen todellisista liikkeistä ja varastokirjanpidon saldo vastaa varastossa olevien naulojen todellista määrää. Näin niin kirjauksilla kuin saldollakin on selvä vastine fysikaalisessa maailmassa. Kirjausten näkeminen aitoina naulavirtoina ja saldon näkeminen varastossa olevien naulojen määränä on perusteltua.

Toisin kuin on varastokirjanpidon kohdalla, niin pankkien kirjanpidossa ei ole kyse aitojen rahavirtojen tai tilinhaltijan hallussa olevan rahamäärän muistiin merkitsemisestä. Me olemme tottuneet kutsumaan pankkien tekemiä kirjauksia itsessään "rahavirroiksi" ja vastaavasti tilien saldoja jonkun hallussa olevaksi "rahamääräksi". Meillä on vain kirjanpito.

Huomaamme että maailma näyttää erilaiselta kun keskitymme siihen mitä voimme havainnoida. Tarkoitukseni on myöhemmissä kirjoituksissani kuvata niitä näköaloja jotka eteemme avautuvat kun lähdemme tarkastelemaan taloutta pitäen jatkuvasti mielessämme sen tosiasian ettei pankkitileillä ole rahaa eikä tilien välillä liiku rahaa.

No comments:

Post a Comment